Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverket i Vestland

Dato:
1. september 2020 09:30 - 2. september 2020 15:30
Stad:
Clarion Bergen Airport Hotel, Flesland
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland og læringsnettverket
Målgruppe:
Barnevernleiarar i Vestland, kompetansemiljøa, prosjektgruppene og KS.
Påmeldingsfrist:
14.08.2020 23:59:00

Påmeldinga er opna. Vi oppmodar alle om å melde seg på før de tek sommarferie. 

Styringsgruppa for læringsnettverket i Vestland har invitert ei rekkje aktørar til å halde innlegg på samlinga, mellom anna Barne,-ungdoms - og familiedirektoratet, Fylkesmannen, kompetansemiljø og brukarorganisasjonar på barnevernfeltet. I tillegg vil alle dei pågåande utviklingsprosjekta halde innlegg. Sjå førebels program til høgre for meir detaljar.

Målet med samlinga er å gje leiarar og fagmiljø ein arena for å utveksle informasjon, etablere kontaktar og snakke saman om korleis me kan utvikle og ruste barneverntenestene i Vestland for framtida. 

Fylkesmannen dekkjer middag og overnatting frå tysdag til onsdag for alle deltakarar som ønskjer det. Kommunane må sjølve dekke reiseutgiftene. Dersom de ønskjer å delta med fleire enn tre deltakarar frå same kommune/barnevernteneste, ber vi dykk sende førespurnad om dette på e-post til kontaktpersonane for samlinga, helst innan 1. juli. Det same gjeld dei som har trong for overnatting i forkant eller i etterkant av samlinga. 

Merknad om målgruppa for samlinga: Alle som sit i prosjektgruppene for utviklingsprosjekta, ressursgruppa og styringsgruppa, inklusiv vara. Barnevernleiar, nestleiar, gruppeleiarar og fagansvarlege i barneverntenestene. 

Merknad: Dersom det av smittervernomsyn ikkje skulle vere mogeleg å møtast fysisk, vert samlinga erstatta med eit webinar den 1. september.

Læringsnettverket har si eiga nettside der det står meir om nettverket og dei ulike utviklingsprosjekta.

Påmeldingsskjema

Deltek
Treng du overnatting 01. september til 02. september?
Middag 1. september?
Skal du halde innlegg på samlinga?
Legg til i eigen kalender
Dato:
1. september 2020 09:30 - 2. september 2020 15:30
Stad:
Clarion Bergen Airport Hotel, Flesland
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland og læringsnettverket
Målgruppe:
Barnevernleiarar i Vestland, kompetansemiljøa, prosjektgruppene og KS.
Påmeldingsfrist:
14.08.2020 23:59:00