Nettverkssamling om ansvarleg alkoholhandtering

Dato:
5. september 2019 10:00 - 15:00
Stad:
Hotell Terminus/KoRus sine lokale i Kanalveien 5
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Vestland, KoRus vest Bergen
Målgruppe:
Tilsette i kommunane

Fylkesmannen i Vestland og KoRus vest Bergen inviterer kommunane i Hordaland til nettverkssamlinga om ansvarleg alkoholhandtering i Bergen 5. september. 

Gjennom nettverket vil kommunane få høve til å utveksla erfaringar og få fagleg påfyll. Målgruppa er primært tilsette i kommunane som på ulikt vis kjem i kontakt med ulike alkoholpolitiske problemstillingar.

Sjå program for dagen under «Dokument» i menyen.

Merk at frist for å melde seg på er 19. august. 

Her kan du melde deg på.

Du finn også påmeldingsskjemaet under «Lenkjer» i menyen. 

Merk også at den 19. august er fristen for å senda inn problemstillingar ein ynskjer belyst i den juridiske timen, sjå programmet.

Dato:
5. september 2019 10:00 - 15:00
Stad:
Hotell Terminus/KoRus sine lokale i Kanalveien 5
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Vestland, KoRus vest Bergen
Målgruppe:
Tilsette i kommunane