Fjugstad naturreservat

Fjugstad byr på Skandinavias antagelig største sammenhengende askeskog. Naturreservatet er et godt eksempel på frodigheten som kjennetegner edelløvskog som naturtype.

Last ned PDF med mer informasjon om Fjugstad naturreservat