Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


18.02.2020

Ny tillatelse til drift av anlegg for mottak og miljøsanering av kasserte kjøretøy – BilMeta AS

Fylkesmannen har gitt Bilmeta AS tillatelse etter forurensningsloven til å drifte anlegg for kasserte kjøretøy på Kastet industriområdet i Sandefjord kommune.

14.02.2020

Søknad om mudring ved Husøy Havn

Grunnteknikk AS søker på vegne av Husøy Havn AS om tillatelse til å mudre i Tønsberg kommune

13.02.2020

Bø Miljøstasjon AS, Midt-Telemark kommune

Bø Miljøstasjon AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven.

04.02.2020

Høring- Søknad om ny utslippstillatelse- Prestestranda renseanlegg, Drangedal kommune

Drangedal kommune søker om ny tillatelse for utslipp fra utvidet og rehabilitert renseanlegg ved Prestestranda.

03.02.2020

NorthSea Terminalen AS avd. Brevik

Bedriften søker om tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av RDF-avfall.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel