Jomfruland nasjonalpark

Logo for Jomfruland nasjonalpark
Logo for Jomfruland nasjonalpark (Foto: Miljødirektoratet)

Jomfruland nasjonalpark ble vedtatt opprettet 16. desember 2016 og ble offisielt åpnet 13. august 2017

Lenker til informasjon om Jomfruland nasjonalpark finner du på i menyen til høyre.

Nasjonalparkportal ved Tårnbrygga