Færder nasjonalpark

Store Færder
Store Færder (Foto: Birgit Brosø)

Færder nasjonalpark er en marin nasjonalpark som ble opprettet i 2013. Området er et mye brukt friluftsområde som har stort biologisk mangfold og er rikt på kulturminner.

Den offisielle nettsiden til nasjonalparken og besøkssenteret finner du her på www.ferdernasjonalpark.no.