Erstatninger for tap av sau og lam til fredet rovvilt i Telemark i 2018

Sau i Vaa i Vinje. Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Sau i Vaa i Vinje. Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Det har i fjor blitt behandlet 34 søknader om erstatning for tap av sau og lam til fredet rovvilt.

Fylkesmannen i Telemark (behandlingen av erstatningssøknadene for 2018 foregikk i perioden 1. november til 31. desember 2018 og dermed før sammenslåingen med Fylkesmannen i Vestfold) behandlet 34 søknader om erstatning for tap av sau og lam til fredet rovvilt i 2018. Dette var en nedgang på to søknader i forhold til 2017. Nedgangen i antall søknader er betydelig i perioden 2013-2018.

Lenke til saken og tilhørende statistikk finner du i menyen til høyre.