Kan vi rydde strender denne våren?

Mange har et sterkt engasjement rundt marin forsøpling, og noen innbyggere ønsker å benytte fridager og karantene til å rydde søppel langs strender.

- Strandrydding kan føre til større avfallsproduksjon enn vanlig. Du må derfor undersøke om din kommunene har kapasitet ta imot avfall fra strandrydding, sier assisterende direktør i miljøavdelingen Grethe Helgås.

Følge anbefalingene
Fylkesmannen understreker at det er viktig å følge helsemyndighetenes anbefalinger og restriksjoner i forbindelse med alle aktiviteter, blant annet om maksimalt fem personer samlet og mer enn to meter avstand mellom personene. Organiserte strandryddedugnader vil være vanskelig å gjennomføre på grunn av restriksjonene. Strandryddeuka 2020 er derfor utsatt til høsten.

I Larvik har kommunen sammen med Oslofjordens Friluftsråd og Naturvernforbundet satt ut dispensere med plastsekker på til sammen ti steder. Der det meningen at folk som går tur langs strendene tar med seg en sekk, plukker søppel under turen, og så plassere sekken slik at den greit kan hentes med bil, eller på brygge som Skjærgårdstjenesten kommer til med båt. Så må man gi beskjed til kommunen hvor sekken står, slik at kommunen får hentet sekken.