Tilskudd - Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Helsedirektoratet har kunngjort tilskuddsordningen "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging". Kommuner og helseforetak kan søke. Se kunngjøring under lenker i høyre marg.