Ny spesialistutdanning for leger fra 1. mars 2019

Les mer om spesialistutdanningen på Helsedirektoratet sine nettsider.