Hånddesinfeksjon - til rett tid og med riktig teknikk

Årets tema på den nasjonale håndhygienedagen 5. mai er hånddesinfeksjon, fordi det er er ett av våre viktigste smitteverntiltak. Det er viktig å gjøre det riktig for at det skal være effektivt, slik at smittekjeden brytes. Man må benytte nok middel, rengjøre hele hånda og utføre det til rett tid.

Folkehelseinstituttet (FHI), landets fire sentre for smittevern og representanter fra kommunehelsetjenesten inviterer også i år til nasjonal markering og dugnad for bedre håndhygiene.

De seneste årene har landets sykehus samt en stor andel kommuner, og et økende antall legekontor og tannlegekontor deltatt i markeringen. Målet er få så mange som mulig til å delta i år også ‐ grip sjansen til å oppdatere helsearbeidere i din kommune om de nasjonale anbefalingene for håndhygiene!

Informasjon om aktiviteter, tilgjengelig materiell, hjelpemidler og lenke for påmelding finnes på Folkehelseinstituttets temaside om håndhygiene, under fanen Bli med og marker håndhygienedagen 5. mai 2019. Frist for bestilling av trykket materiell er 1. april.