Andre gangs utlysning av tilskudd til kommunalt rusarbeid og psykologer

Fylkesmannen har kunngjort andre utlysning for tilskuddsordningene "Kommunalt rusarbeid" og "Psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten". Se under Lenker i høyre marg for de ulike tilskuddene.