Tilskudd - Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Helsedirektoratet har kunngjort tilskuddsordningen for 2020. Søknaden skal sendes til Fylkesmannen innen 1. mars. Kommuner og helseforetak kan søke. Hele kunngjøringen finner du under Lenker i høyre marg.