Skolerutene for Vestfold og Telemark

Skolerutene for skoleårene 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021 er nå publisert på nettsidene til KS.

Skolerutene for skolene i Telemark og Vestfold fastsettes av kommunene i fylkene som lokale forskrifter.

Skolerutene er publisert på KS sine nettsider:

https://www.ks.no/regioner/ks-buskerud-telemark-vestfold/skoleruter/