Miljøvernavdelingens årlige strandryddedag

Resultatet av to timers rydding av strandsøppel på Grønningholmene i Lillesand
Resultatet av to timers rydding av strandsøppel på Grønningholmene i Lillesand (Foto: Elisabeth Helene Juliussen)

Miljøvernavdelingen ryddet i år plast og annet avfall på Grønningholmene utenfor Lillesand på vår egen årlige strandryddedag.

Onsdag 29.august stod Skjærgårdstjenesten klar på bryggen i Lillesand for å frakte ivrige miljøvernarbeidere ut til Grønningholmene utenfor Blindleia i Lillesand. I samarbeid med Statens Naturoppsyn skulle holmene ryddes for plast og annet avfall.

På rundt to timer med effektiv plukking samlet vi sammen 20 sekker med herreløst marint avfall. Plastartikler dominerte blant avfallet, særlig var det mye rester av tau og fiskebruk. En av dagens verstinger var tauverk som var fragmentert ned til små, lange fibre. Når disse fibrene flyter i sjøen og vannkanten, kan de minne om små mark, og bli spist av sultne sjøfugl.

Miljøvernavdelingen rydder strandsøppel på Grønningholmene i Lillesands skjærgård.

Plastforsøpling i havet er et av vår tids største miljøproblem. Utfordringen er stor, og problemet komplekst. Kildene til forsøpling er mange, men mye av forsøplingen langs Norges kystlinje stammer fra fiskeri- og havbruksnæringen. Større plastartikler kan i seg selv utgjøre en fare for dyrelivet. I tillegg vil større plastartikler vil ved hjelp av vær, vind og UV-stråling brytes ned til mindre og mindre biter, og til slutt ende opp som mikroplast. Mikroplast kan bli tatt opp av filtrerende små plankton, og slik kan plast akkumuleres i næringskjeden og utgjøre et problem for både mennesker og dyr..

Fylkesmannen oppfordrer alle til å ta med seg søppel de finner på tur, og kaste i godkjent renovasjonsdunk.  Å rydde kystlinjen for marint søppel er en fin måte for enkeltpersoner å aktivt bidra til et renere hav og kyst. Miljøvernavdelingen er fornøyd med årets aksjon, og ønsker å fortsette å ha strandrydding som en årlig begivenhet.

Informasjon om strandryddeaksjoner i ditt nærmiljø, og informasjon om hvordan du kan opprette din egen ryddeaksjon, finner du på https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/.