Namneendringar

Om du ønskjer å endre namn, må du melde frå til skattekontoret. Dersom skattekontoret ikkje godtek namneendringa, kan du klage til Fylkesmannen.

Dersom nokon andre som er part i saka, klagar på at skattekontoret har godteke namneendringa, er også Fylkesmannen klageinstans. Alle klager i slike saker skal sendast via skattekontoret.

Vis meir

Aktuelt

Ofte stilte spørsmål

Hva er et vanlig navn?

Skjema

Skjema for navneendring