TilsynFylkesmannen skal:

 

  • føre tilsyn med kommuner og fylkeskommuner og andre som driver opplæring etter opplæringslova (inkludert opplæring for voksne, opplæring innenfor kriminalomsorgen og opplæring i sosiale og medisinske institusjoner), i tråd med aktivitetskrav til embetene
  • videreføre felles nasjonalt tilsyn på området elevenes psykososiale miljø med nye tilsynsobjekter
  • prioritere arbeid for at tilsynsobjektene retter lovbrudd avdekket gjennom tilsyn
  • varsle direktoratet om risikoområder på privatskolefeltet ved bruk av skjema på FM-nettet
  • publisere alle sine tilsynsrapporter på fylkesmannen.no senest en måned etter klagefristens utløp

Her kan du finne publiserte tilsynsrapporter.

Publisert 09.01.2013

.