Kva informasjon treng Fylkesmannen ved søknader om sal/kjøp av bustad?

Her finn du ein presentasjon av kva moment Fylkesmannen legg til grunn ved vurderinga om når det kan samtykkjast til sal/kjøp av bustad tilhøyrande person under verjemål.