Skjema

Skjema:

Her finn du ulike skjema som vil vere nyttige dersom du ønskjer å bli verje, er blitt oppnemnt som verje eller ønskjer at det blir nemnt opp ei verje for deg eller nokon du meiner treng det.

Dersom du allereie er verje, vil du finne dei same skjema om du loggar deg inn på "Mine vergemål" i øvre høgre hjørne på denne sida.

Eit utval skjema er og tilgjengeleg på www.altinn.no. Der kan du sende inn skjema elektronisk til Fylkesmannen. Vel "Statens sivilrettsforvaltning" som tenesteeigar under "Skjema og tjenester".