Nye helseattestar ved søknad om førarkort, kjøyresetel og kompetansebevis

Det er utarbeidd nye attestar til bruk ved søknad om førarkort, kjøyresetel og kompetansebevis.

Vegdirektoratet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeida nye attestar til bruk ved søknad om førarkort, køyresetel og kompetansebevis (NA 0202), ny tilleggsattest om helse for personar med diabetes (NA0202b) og ny optikarattest. Fylkesmannen i Rogaland ber legar og optikarar om å ta dei nye attestane i bruk så snart som mogleg. Dei nye helseattestane er i samsvar med relevante forskrifter og IS-1437- regler og veiledning for utfylling av helseattest og er også tilgjengeleg gjennom pdf-versjonar som kan fyllast ut elektronisk. Gamle attestar skal ikkje bli nytta etter 19.01.2013.