Fagdag med tema heimebuande med demens sjukdom

Dato:
11. desember 2019 10:00 - 14:30
Stad:
Skatt Vest, Auditoriet, Lagårdsveien 46, Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland og SESAM
Målgruppe:
helsepersonell, frivillige og pårørande til personar med demenssjukdom
Foto: Bjørg Odland
Foto: Bjørg Odland

Vel møtt til fagdag som Fylkesmannen arrangere i lag med SESAM

Fagdagen er gratis. Det vert servert enkel lunsj. Ikkje meldt forfall vert belasta med kr. 350

Påmelding innan 28. november 2019

Dato:
11. desember 2019 10:00 - 14:30
Stad:
Skatt Vest, Auditoriet, Lagårdsveien 46, Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland og SESAM
Målgruppe:
helsepersonell, frivillige og pårørande til personar med demenssjukdom

Dokument