Pasient- og brukerrettighetsloven kap.4a

Reglane i kapitelet skal sikre nødvendig somatisk helsehjelp til pasientar som manglar samtykkekompetanse og som motset seg helsehjelp.

Øvrige reglar i  pasient- og brukerrettighetslova gjeld som hovedregel også for tvungen helsehjelp. Mellom anna er reglane om medverknad, informasjon og samtykke viktige.

Kapittel 4 A gjeld ikkje for undersøking og behandling av psykisk liding utan eige samtykke. Ved slik helsehjelp gjeld reglane i psykisk helsevernlova. Pasientar med psykiske lidingar kan imidlertid få somatisk helsehjelp etter kapittel 4 A.

Meir informasjon finn du til høgre på sida.

 

Dokument

Aktuelt

Kontaktpersonar

Guro Sæter
rådgiver/spesialsykepleier
Tlf. 71 25 85 59


Thomas Sørflaten
rådgiver/jurist
Tlf. 71 25 84 57


Sverre Veiset
seniorrådgiver/psykiatrisk sykepleier
Tlf. 71 25 85 45


Marit Vestad
fagkoordinator/jurist
Tlf. 71 25 85 51