Hopp til innhald

Nyhende

 • 21.11.2017

  Kommunar kan søkje støtte til miljøtiltak

  Kommunar og fylkeskommunar over heile landet kan søke om Klimasats-støtte. Midlane skal gå til tiltak som reduserer utslepp av klimagassar eller bidreg til overgangen til lågutsleppssamfunnet.

  [ Les meir ]

 • 14.11.2017

  Sjumilssteget foreslår å vurdere alle aldersgrenser for barn i norsk lov på nytt

  Direktorater og departement må ta en ny diskusjon om lovens aldersgrenser for barn. 

  De gjør at barn står i fare for å miste den sentrale menneskeretten å bli hørt og få si sin mening i saker som angår og berører dem, skriver Sjumilssteget i et brev til direktoratenes regelverksgruppe.

  [ Les meir ]

 • 23.10.2017

  Gledelig miljøbedring i asfaltbransjen

  Resultater fra Fylkesmannens kontroller viser en betydelig forbedring av miljøtilstanden i asfaltbransjen siden forrige kontroll. Samtidig er det fremdeles behov for oppfølging.

  [ Les meir ]

Fleire nyhende