Samfunnsmaskineriet må virke!

Flere kommuner i fylket har innført lokale bestemmelser om karantene for egen kommune for å hindre koronasmitte. Samtidig skal vi sikre at de kritiske tjenestene samfunnet er avhengig av ikke stopper opp.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark gjennomførte onsdag 19. mars skypemøte i fylkesberedskapsrådet i Vestfold og Telemark. I tillegg et skypemøte med alle kommunene i fylket.

Kritiske samfunnstjenester

- Status for fylket er at med noen unntak er det ikke utfordringer med de samfunnskritiske tjenestene. Der vi har utfordringer er for det første helse og omsorgstjenestene, sier fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser.

-På grunn av karanteneregler, mangel på smittevernutstyr og stort behov for helsetjenester er det en del utfordringer. I tillegg har vi sett at også bær- og grønnsaksprodusentene i fylket sliter med tilgangen på utenlandsk arbeidskraft. Det vil ha store konsekvenser dersom årets produksjon ikke kommer i gang. Fylkesmannen derfor gått i dialog med NAV og landbruksforeningene for å se på mulighetene for å skaffe annen arbeidskraft. For tiden er det stor tilgang på permitterte og arbeidsledige, sier Kaiser.

Lokale karantenebestemmelser

For å stoppe spredningen av korona-viruset har Seljord, Kviteseid, Tokke, Midt-Telemark og Vinje kommuner vedtatt å innføre karantenepåbud for alle reisende fra alle fylker og kommuner i Norge, med unnatak av kommunene Seljord, Kviteseid, Vinje, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Midt-Telemark, Hjartdal, Notodden og Tinn. Ved å bruke smittevernlovens bestemmelser kan en kommune vedta karantenepåbud.

Tiltaket har bydd på en del utfordringer, ettersom vi samtidig skal sikre ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller levererandører av tjenester som er nødvendige for å opprettholde funksjonene.

-Fylkesmannen er opptatt av at vi gjør det vi kan for å stanse smitte, men samtidig skal samfunnsmaskineriet virke. Det betyr at transport av varer og gods må sikres, ansatte på sykehjem og barnevern må på jobb, brannmenn, politi, industriarbeidere, kraftselskaper og landbruket må også på jobb, sier Kaiser. Derfor må kommuner med lokale karanteneregler informere publikum og sikre at ikke de lokale karantenereglene medfører stans i kritiske funksjoner, avslutter Kaiser.

Samfunnskritiske funksjoner:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg (inkludert apotek)
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Det er den enkelte sektor som definerer verdikjedene for egen sektor. Renholdstjenester er ansett som en kritisk tjeneste.

 

Kontaktpersoner