Akersvannet naturreservat

Akersvannet naturreservat. Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Akersvannet naturreservat. Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Akersvannet er en stor, grunn og næringsrik innsjø. Det er observert rundt 200 fuglearter i naturreservatet. Flere er sjeldne eller utrydningstruede.

Last ned PDF med mer informasjon om Akersvannet naturreservat