Kartlegging av mosen Entosthodon fascicularis

Mosen blei påvist for første gong i Noreg i mai 2018 i frukthage på Nes i Midt-Telemark kommune.

Stiftelsen BioFokus har på oppdrag frå Fylkesmannen i Vestfold og Telemark gjennomførd søk etter mosen Entosthodon fascicularis på eit utval lokalitetar i Vestfold og Telemark.

Målet med denne undersøkinga er å auke kunnskapsgrunnlaget for utbreiinga til E. fascicularis i regionen, samt å vurdere behov for eventuelle skjøtselstiltak med omsyn til vidare bevaring av arten på aktuelle lokalitetar.

 

Lenke til rapporten ligg i menyen til høgre