Østersdugnaden 2020 åpner 1. mai

Østersdugnad på Veierland.  Foto: Kristian Ingdal
Østersdugnad på Veierland. Foto: Kristian Ingdal

1.mai går startskuddet for «Østersdugnaden i Vestfold og Telemark». Folkedugnaden for å redusere utbredelsen av stillehavsøsters er nå utvidet til alle kystkommuner i det nye fylket.

Stillehavsøsters er en uønsket og fremmed art som har hatt en eksplosiv vekst langs kysten. For å begrense artens vekst, inviterer Vestfold og Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark til «Østersdugnaden», en folkedugnad hvor alle kan bidra til å fjerne stillehavsøsters fra kysten. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd og Grenland friluftsråd.

 

Plukket 14 tonn


Det er neppe mulig å fjerne arten helt fra våre farvann, men gjennom Østersdugnaden kan alle som vil delta i å redusere spredningen gi et viktig bidrag

- Dette er en utvidelse av fjorårets opplegg i Vestfold, hvor det ble ryddet 14 tonn østers på over 140 strender. Gjennom Østersdugnaden skal vi spre informasjon til innbyggerne om sikker plukking og håndtering av stillehavsøsters, og formidle kunnskap om matsikkerhet, forteller prosjektleder Kristian Ingdal i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Ingdal håper mange har lyst å bidra, både privatpersoner, lag og foreninger og bedrifter. Stillehavsøsters plukkes for hånd med enkelt utstyr som hansker, egnet fottøy og bøtte eller nett.

- Stillehavsøsters kan påvirke kystfriluftslivet svært negativt da arten trives i områder egnet for bading og strandaktiviteter. De er knivskarpe og utgjør en fare for både mennesker og dyr. I tillegg utgjør den en trussel mot andre arter som flatøsters og blåskjell, og kan legge seg som et lokk over viktige næringsområder for fugl, forklarer prosjektlederen.

 

Oppsamlingspunkt for plukking av stillehavsøsters. Foto:Kristian Ingdal

Oppsamlingspunkt for plukking av stillehavsøsters. Foto:Kristian Ingdal

Østers i mengder, og ta trengs henger. Foto: Kristian Ingdal

Østers i mengder, og ta trengs henger. Foto: Kristian Ingdal

 

Alle kan bidra

Innbyggere i alle kystkommunene oppfordres nå til å bidra i bekjempelse av stillehavsøsters på lokale strender og badeområder i sitt område. Fra 1. mai kan alle registrere det de plukker på nettsiden østersdugnaden.no, hvor det også finnes mye nyttig informasjon om stillehavsøsters.

Østers på Fjærholmen, Færder kommune. Foto: Kristian Ingdal

Østers på Fjærholmen, Færder kommune. Foto: Kristian Ingdal


- Her kan publikum finne informasjon om ulike aspekter ved stillehavsøsters, enten det gjelder plukking, håndtering av plukkede skjell eller matsikkerhet. Via en kartfunksjon kan alle registrere det de plukker og finne oversikt over innsamlingspunkter, melde inn behov for henting av skjell, og finne oversikt over hvilke områder som er plukket eller bør plukkes, forteller Ingdal.

Det er også utarbeidet en plukkeveileder som kan lastes ned fra nettsiden. Østersdugnaden er behjelpelige med opplæring, veiledning, utlån av nødvendig utstyr og henting av plukkede skjell.

 

Må ta hensyn til smittevernreglene

Coronasituasjonen legger noen føringer på årets gjennomføring. Foreløpig blir det ikke åpne utleveringspunkter for utstyr, i stedet må folk ta kontakt med for å avtale utlevering.

- Det blir viktig at folk overholder smittevernreglene, både når det kommer til avstand og antall mennesker ved plukking. Større dugnader i regi av Østersdugnaden vil først kunne gjennomføres når de nasjonale retningslinjene åpner for det, sier prosjektleder Ingdal.

 

Sårbare naturområder

Senere i sommer vil det også bli lagt opp til rydding i sårbare naturområder, hvor stillehavsøstersen kan påvirke artsmangfoldet og økosystemene negativt.

- I mange tilfeller overlapper disse områdene med viktige friluftsområder, og prosjektet Østersdugnaden har derfor høy prioritet. Kartlegging av lokaliteter langs Telemarkskysten bekrefter at stillehavsøstersen har vid utbredelse også her og viser at det er behov for økt innsats i hele fylket, sier Elisabet Rui, direktør for miljøavdelingen ved Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

 

Spørsmål og henvendelser kan gjøres via:

Telefon: 477 69 128

Epost: post@ostersdugnaden.no

 

Stillehavsøsters. Foto: Hanne Thoen

Stillehavsøsters. Foto: Hanne Thoen

Østers på Holmen. Foto: Kristian Ingdal

Østers på Holmen. Foto: Kristian Ingdal