Hof Miljøservice AS - Endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Fylkesmannen har endret tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for Hof Miljøservice AS i Holmestrand kommune. Tillatelsen gjelder mottak og mellomlagring av farlig avfall.

Eventuell klage på tillatelsen sendes Fylkesmannen innen 15. juli:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg
eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no 

 

For mer informasjon om tillatelsen, vilkår og krav, se dokumentene i sidemenyen.