Endring av løyve til verksemd etter forureiningslova – Nortura Eggprodukter AS i Tønsberg

Fylkesmannen har endra løyve til verksemd etter forureiningslova, sist endra 04.06.03, for Nortura Eggprodukter AS på Revetal i Tønsberg.

Endringane gjeld mellom anna auka grenseverdiar for utslepp av prosessavløpsvann som går til kommunalt renseanlegg og krav til lukt.

 

For meir informasjon om løyvet, vilkår og krav, sjå dokumenta i sidemenyen.