Kurs i bruk av smågnagemidler

Det holdes kurs på Gjennestad lørdag 30. november 2019 kl 10.00. Les mer for informasjon og påmelding.

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Det er nå etablert en autorisasjonsordning slik at bønder som har autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler, kan ta et tilleggskurs for bruk av enkelte smågnagermidler på egen eiendom.

Det holdes kurs på Gjennestad lørdag 30. november 2019 kl 10.00 Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen. Lærer er Knut Olav Omholt fra Norsk Landbruksrådgiving Viken. Kurspris: kr 2.000,-

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter. 

 

Kurset er nå fulltegnet

(24.10.2019)

Kontaktpersoner