Søknad om tillatelse til virksomhet for Smådyrkrematoriet AS


Høringsfrist 10. juli 2020 00:00

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Smådyrkrematoriet AS i Skien.

Søknaden gjelder utslipp til vann og luft inkl. lukt og støy samt håndtering av avfall.

 

Tilhørende dokumenter i saken ligger i menyen til høyre.

 

Innspill til søknaden sendes innen 10.07.20 til:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark , Pb. 2076, 3103 Tønsberg
eller på e-post til fmvtpost@fylkesmannen.no