Høring - BilMeta AS - Drift av anlegg for behandling av kasserte kjøretøy- Sandefjord kommune


Høringsfrist 21. november 2019 00:00

BilMeta AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av anlegg for mottak, miljøsanering og behandling av kasserte kjøretøy.

Søknaden gjelder tillatelse til å motta og miljøsanere inntil 600 biler per år. Det søkes om å kunne samtidig lagre inntil 35 vrakbiler om gangen. Arbeidsprosesser vil kun foregå innendørs i åpningstiden 07.00 – 15.00.

Mottak, mellomlagring og miljøsanering av biler vil skje innendørs på tett betongplate. Alle miljøskadelige komponenter skal oppbevares i lukket godkjent tankesystem. Farlig avfall vil bli lagret i miljøcontainer som vil fange opp eventuelle lekkasjer.

Eventuelle uttalelser sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2078, 3103 Tønsberg eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no innen 21. november 2019.