Skoleskyss

Elever i grunnskoleopplæring og i videregående opplæring kan ha rett til skyss til og fra skolen av ulike grunner. Utdanningsdirektoratet har gjort det enklere å få oversikt over regelverket rundt retten retten til skyss og laget et ny veiviser for dette. 

Grunner til å få rett til skoleskyss er:

  • lang skolevei
  • særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • båttransport, eller
  • funksjonshemning eller midlertidig skade eller sykdom

Skyss som er nødvendig i forbindelse med opplæringen (til svømmehall, skoletur m.m.) skal alltid være gratis og dekkes av skoleeier (dette følger av gratisprinsippet som står i opplæringsloven § 2-15 og § 3-1).

 

Til høyre på siden finner du linken til ny veiviser og rundskrivet Retten til skyss Udir-2-2019.