Tromsø kommune og Kvaløysletta skole

Vi fører tilsyn med Tromsø kommune og Kvaløysletta skole etter opplæringsloven.

Tema for tilsynet er skolemiljø. Tilsynet blir gjennomført ved stedlig tilsyn 26. og 27. februar 2020.

Fylkesmannen har sendt varsel om tilsynet samt informasjonsskriv til elever og foresatte.

Dato:
26. februar 2020 - 27. februar 2020
Sted:
Kvaløysletta skole
Ansvarlig:
Avdeling for oppvekst og barnevern
Målgruppe:
Tromsø kommune og Kvaløysletta skole

Kontaktpersoner