Skånland kommune og Skånland skole

Vi har ført tilsyn med Skånland kommune og Skånland skole etter opplæringsloven.

Tema for tilsynet var skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system. Tilsynet ble gjennomført ved stedlig tilsyn 1. og 2. oktober 2019.

Tilsynsrapporten er publisert på denne siden

Dato:
1. oktober 2019 - 2. oktober 2019
Sted:
Skånland
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Skoleeier og skole

Kontaktpersoner