Skånland kommune og Skånland skole

Vi fører tilsyn med Skånland kommune og Skånland skole etter opplæringsloven.

Tema for tilsynet er skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system. Tilsynet blir gjennomført ved stedlig tilsyn 1. og 2. oktober 2019.

Fylkesmannen har sendt varsel om tilsyn til kommunen og skolen samt informasjonsskriv til elever og foreldre.

Dato:
1. oktober 2019 08:00 - 2. oktober 2019 16:00
Sted:
Skånland
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Skoleeier og skole

Kontaktpersoner