Søk om penger til fôring

(Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud / Fylkesmannen i Troms og Finnmark)

Landbruksdirektoratet oppfordrer distrikter som fortsatt har behov for krisefôring om å søke midler.

Direktoratet skriver på sine sider: 


– Vi oppfordrer distriktene til å søke midler for mai innen 15. mai, sier Liv Berit Hætta, direktør i Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet.

– Fylkesmannen i reinbeiteområdene vil forløpende behandle innkommende søknader.

Mer informasjon får du på Landbruksdirektoratet.

 

Kontaktpersoner