Vi søker assisterende helse- og sosialdirektør

Vi søker assisterende helse- og sosialdirektør. Vi ser etter deg som har en inkluderende lederstil og trives med planlegging og organisering. Søk innen 18. mai.

Om stillingen

Vi har ledig fast stilllig som assisterende direktør på vår helse- og sosialavdeling. Idag er vi 44 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. Ditt kontor blir i Tromsø. 

Som assisterende direktør, er du direktørens faste stedfortreder. Du rapporterer til fylkeslegen/direktøren og er en del av lederteamet på avdelingen. Du får personalansvar for tre seksjonsledere: To seksjonsledere på helse- og omsorgsseksjonen og en seksjonsleder på sosial- og familieseksjonen. Du blir også fast stedfortreder for sistnevnte.

Du får oppgaver innenfor planlegging, økonomioppfølging og organisering av arbeidet på utvalgte områder innenfor helse- og sosialavdelingens fagportefølje. Du får et spesielt ansvar for drift av avdelingen, rapportering, løpende økonomioppølging, virksomhetsplanlegging og saksbehandling.

En viktig oppgave blir å ha oversikt over avdelingens oppgaver og restanser og være en god støttespiller for fylkeslegen/direktøren og seksjonslederne. 

Har du relevant erfaring med eller kompetanse i utviklingsarbeid, vil vi gjerne ha deg med i dette arbeidet på avdelinga.

Helse- og sosialavdelingen arbeider for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet.

Vi formidler statlige styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk. 

Vi har mye å gjøre, men vi har det også hyggelig og gøy sammen.

Les hele stillingsannonsen på jobbnorge.no og søk innen 18. mai om du tror denne stillingen kan være noe for deg. 

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om jobben!


Kvalifikasjonskrav

Du må ha: 

 • utdanning på masternivå innen helseledelse, helsefag, juss, økonomi eller andre relevante fagområder
 • ledererfaring
 • god økonomiforståelse
 • en inkluderende og tillitsskapende lederstil 
 • evne til å etablere gode samarbeidsrelasjoner 
 • evne for å motivere for endring 
 • gjennomføringsevne og fleksibilitet 
 • en arbeidsstil som preges av orden og struktur 
 • gode analytiske ferdigheter 

I tilegg krever vi at du behersker norsk språk svært godt, både muntlig og skriftlig.

Vi ønsker at du har:

 • erfaring med kommunesektoren 
 • gode kunnskaper i Excel eller lignende verktøy 
 • interesse for å jobbe med videreutvikling av systemer, drift og struktur
 • godt humør

Kontaktpersoner