Tros- og livssynssamfunn kan be om utsatt frist for regnskap og årsmelding

På grunn av koronapandemien ble fristen for å sende inn regnskap og årsmelding for tros- og livssynssamfunn utsatt til 15. mai 2020. Fristen er ute, men tros- og livssynssamfunn kan be Fylkesmannen om mer tid.

Tros- og livssynssamfunn skal sende inn regnskap og årsmelding innen 10. april hvert år. I år utsatte Barne- og familiedepartementet fristen til 15. mai på grunn av koronapandemien. Denne fristen blir ikke utsatt ytterligere. 

Les mer på regjeringen.no.

Ta kontakt for å få utsatt frist

Enkeltstående tros- og livssynssamfunn som likevel trenger mer tid til å utarbeide og sende inn årsmelding og/eller regnskap, kan be Fylkesmannen om å få utsatt fristen.

Kontaktinformasjon finner du her på siden. 

Krav om regnskap og årsmelding

Alle tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd etter trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven, skal sende årlige regnskap over bruk av statlige og kommunale tilskuddsmidler til Fylkesmannen.

Registrerte trossamfunn skal i tillegg til regnskapet sende inn en kortfattet årsmelding.

Må ikke behandles i årsmøte

Det er ikke et krav etter trossamfunnsloven eller livssynssamfunnsloven at regnskap over bruk av tilskuddsmidler og/eller årsmeldinger er blitt behandlet i tros- eller livssynssamfunnets årsmøte eller tilsvarende organ. Både regnskap og årsmelding for 2019 kan dermed sendes til Fylkesmannen selv om dokumentene ikke er blitt behandlet i tros- eller livssynssamfunnets årsmøte.