Meld deg på her!

Vi ferier FNs barnekonvensjon 20. november

Skolene kan melde på tre elever hver.
Send en e-post med navn, skole, stilling (elev, lærer, annet) og kontaktinfo til
fmtfservicesenter@fylkesmannen.no.