Prosjektskjønnsmidler 2019

Vi har satt til side deler av skjønnsmidlene som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter får våre kommuner.

Retningslinjer, Fylkesmannens informasjonsbrev og brukerveiledning for kommunene finner du på denne nettsiden.

Søknadsfrist:
31.03.2019 23:00:00
Målgruppe:
Kommuner i Buskerud, Akershus, Østfold samt Oslo kommune
Ansvarlig:
Stab for kommuneøkonomi, analyse og intern kontroll
Hvem kan søke:
Kommunene
Rapporteringsfrist:
01.03.2020 00:00:00