Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
20. aug 20. aug Ny kunngjøring av tilskudd: tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
20. aug 20. aug Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
25. aug 25. aug Tilskudd NAV - Covid-19 NAV-kontor
01. sep 01. sep Sårbare eldre - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig
01. sep 01. sep Sårbare eldre - aktivitetstilbud og besøksvert Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Søknadsfrist Tittel
20. aug 20. aug Ny kunngjøring av tilskudd: tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging
20. aug 20. aug Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
25. aug 25. aug Tilskudd NAV - Covid-19
01. sep 01. sep Sårbare eldre - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet
01. sep 01. sep Sårbare eldre - aktivitetstilbud og besøksvert