Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
11. okt 11. okt Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Bydeler i Oslo og kommuner i Viken
30. nov 30. nov Svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag/organisasjoner
Søknadsfrist Tittel
11. okt 11. okt Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
30. nov 30. nov Svømmeopplæring for barn i barnehager