Ulovlig kjøring med ATV i Blåfjell naturreservat

Knappenålsmyra
Knappenålsmyra (Foto: Kim Abel, Statens Naturoppsyn)

I jula er det kjørt ulovlig med ATV i Blåfjell naturreservat. Kjøringen har ført til stygge spor og skader og vil bli politianmeldt.

Det var Statens naturoppsyn som i jula fikk tips om at det var kjørt med ATV i Blåfjell naturreservat. Naturreservatet ligger ved Dikemark i Asker kommune. Lokal oppsynsmann, Kim Abel, dro ut i naturreservatet og dokumenterte at det var kjørt ulovlig med ATV. «Det er kjørt i myrer og bløte områder og kjøreskadene er stygge», sier Kim Abel i Statens naturoppsyn. Fylkesmannen vil til våren vurdere om kjøreskadene er så store at de må utbedres. «Statens naturoppsyn og Fylkesmannen ser alvorlig på saken og den vil bli anmeldt til politiet av Statens naturoppsyn», sier seksjonsleder Ellen Lien hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Regler i naturreservatet

Hvorfor er denne kjøringen ulovlig? I naturreservater, som er vernet for å ta vare på spesielle og viktige naturområder, er motorferdsel forbudt. Det er av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Fylkesmannen har ansvaret for å forvalte naturreservater og kan gi tillatelse til motorferdsel til spesifikke formål, f.eks oppkjøring av skiløyper eller transport av varer til turisthytter. ATV-kjøringen i Blåfjell i jula er det ikke gitt tillatelse til. Har du spørsmål om motorferdsel i naturreservater kan du kontakte seksjonssjef Ellen Lien hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Kontaktinformasjon finner du på høyre side under kontaktpersoner.

Motorferdsel i utmark

Statens naturoppsyn har ansvaret for å følge opp all ulovlig motorferdsel i utmark, ikke kun i naturreservater. I dette tilfellet er det også kjørt utenfor naturreservatet og det er brudd på loven om motorferdsel i utmark.

Statens naturoppsyn har en egen nettside hvor du kan tipse og varsle om ulovlige miljøforhold, blant annet ulovlig motorferdsel i utmark og i naturreservater:

https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/tips-og-varsler/

Direkte kontakt med Statens naturoppsyn kan skje via dette tlf.nr. 73 58 05 00.