Fylkesmannens boligsosiale konferanse for Oslo og Viken, i samarbeid med Husbanken, IMDi, Fylkeskommunen og Nav region

Dato:
11. november 2019 - 12. november 2019
Sted:
Sundvolden Hotel
Arrangør:
Fagavdelingene - Fylkesmannen
Målgruppe:
Ordførere, rådmenn, bydelsdirektører og andre ledere og fagpersoner fra kommunene i Akershus, Buskerud og Østfold samt bydelene i Oslo
Disse tre innleder konferansen:statsråd Monica Mæland, fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland og assisterende fylkesmann Trond Rønningen.
Disse tre innleder konferansen:statsråd Monica Mæland, fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland og assisterende fylkesmann Trond Rønningen.

Fylkesmann Valgerd kommer! Statsråd Monica Mæland kommer! Kommer du?

Fylkesmannen i Oslo og Viken, i samarbeid med Husbanken, IMDi, Fylkeskommunen og Nav region, inviterer til konferanse om boligsosialt arbeid. Konferansen er 11. og 12 november og hovedtemaet for konferansen er samordning og samarbeid.

Konferansen ledes av Per-Erik Torp fra Husbanken og Une Borg Kjølseth fra Fylkesmannen.

 

Hvordan kan kommunene og bydelene samhandle bedre, og utnytte ressursene og kompetansen man innehar, og dermed gi bedre tjenester til de som trenger det?

Er det kommuner og bydeler som løser oppgavene på en bedre måte, og som vi kan lære av?

Hvordan arbeider regional stat og fylkeskommunen for å gi kommunene og bydelen et bedre tilbud?

Og hva gjør regjerningen for at kommunene og bydelene bedre skal løse oppgavene sine innen det boligsosiale arbeidet i fremtiden?

Det er problemstillinger vi forsøker å gi svar på gjennom årets boligsosiale konferanse for kommuner og bydeler i Oslo og Viken.

Praktisk:

Programmet er delt inn i ulike bolker, der vi har felles tema som presenteres for alle. Videre har vi laget tre parallellsesjoner, der man kan velge mellom enten «Metodikk for samordning», «Barn og unge» eller «Boligsosial planlegging og sosial bærekraft».

Ved påmelding må du rangere fra 1 til 3 hvilken parallellseksjon du ønsker å delta på.

Konferansen er ment for ledere og fagpersoner fra kommunene og bydelene i Oslo og Viken. Det kan ledere og fagpersoner innen planarbeid, psykisk helse og rus, boligkontor og Husbankens virkemidler, introduksjonsprogrammet, Nav-kontoret, ungdomsarbeid og boligsosial oppfølging. Vi ønsker også velkomne rådmenn og kommunalsjefer.

Deltakelsen inkluderer faglig innhold i to dager, måltider (inkludert festmiddag om kvelden første dag), og overnatting ved Sundvolden hotell.

Fylkesmannen tar en egenandel med kr 700,- pr deltaker. Denne betales til hotellet ved utsjekk.

Påmeldingsfristen er inntil videre utvidet frem til det er fylt opp

Påmelding på denne lenken

Påmeldingen er bindende. Ved manglende oppmøte fakturerer vi hver enkelt som ikke møter med kr 700,- Vi godtar navnebytte, dersom opprinnelig påmeldt ikke har mulighet til å delta.

NB! Denne konferansen erstatter konferansene fylkesmennene tidligere har arrangert for fylkene Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud. 

Dato:
11. november 2019 - 12. november 2019
Sted:
Sundvolden Hotel
Arrangør:
Fagavdelingene - Fylkesmannen
Målgruppe:
Ordførere, rådmenn, bydelsdirektører og andre ledere og fagpersoner fra kommunene i Akershus, Buskerud og Østfold samt bydelene i Oslo