Kommunekonferanse - samfunnssikkerhet og beredskap 2019 (Ski)

Dato:
14. oktober 2019 11:30 - 15. oktober 2019 12:30
Sted:
Thon Hotel Ski
Ansvarlig:
Stab for samordning, beredskap og prosjekt
Målgruppe:
Målgruppe for konferansen er beredskaps-ansvarlige/koordinatorer i kommunene, men er åpen for andre deltagere fra kommunene

Konferansene vil være et viktig møtepunkt for å treffes og bli kjent. Vi vil også invitere samvirkeaktører fra Politi, HV, Sivilforsvar, Fylkeskommunene og frivillige til å delta på samlingen.

Temaer:

Velkommen

Informasjon/orienteringer v/FM*

Samfunnssikkerhet og klimatilpasning i planarbeidet v/DSB

Varsler, varsom og hvordan NVE kan bistå kommunene v/NVE

CIM – nyheter v/DSB

Legemiddelmangel v/Legemiddelverket

Dagens trusselbilde og hva innebærer det for kommunene v/PST

Tilfluktsrom v/Sivilforsvaret

 

*organisering, forventninger fra FM, hva kan FM bidra med/delta på, øvelser og tilsyn, kommunesamarbeid/nettverk, egenberedskap, sikkerhetslov og kommunenes ansvar, kommuneundersøkelsen 2019, FylkesROS, work-shop og øvelse på atomhendelse 2020, tips til «enkle» kommuneøvelser, varsling, situasjonsrapportering (herunder deling i CIM) mm.

 

Kostnad for deltakelse er 1200 kroner. Påmelding innen 20. august.

Dato:
14. oktober 2019 11:30 - 15. oktober 2019 12:30
Sted:
Thon Hotel Ski
Ansvarlig:
Stab for samordning, beredskap og prosjekt
Målgruppe:
Målgruppe for konferansen er beredskaps-ansvarlige/koordinatorer i kommunene, men er åpen for andre deltagere fra kommunene