Fagdager sosiale tjenester i Nav - Vest-Viken

Dato:
9. oktober 2019 09:00 - 10. oktober 2019 14:30
Sted:
Sundvolden Hotell, Dronningveien 2, Sundvollen
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP) og de øvrige sosiale tjenester i Nav.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har gleden av å invitere ansatte innenfor kvalifiseringsprogrammet og øvrige sosiale tjenester i Nav til fagkonferanse. Fagdagene er for Vest-Viken

Hvert Nav-kontor kan delta med inntil 10 personer per dag. Deltakelse må avklares med nærmeste leder forut for påmelding, og navn på leder må oppgis i påmeldingsskjema. Det er mulig å melde seg på en eller begge dager. Merk at påmeldingsfristen er innen 7. juni 2019, og at fristen er absolutt.

Kostnader ved eventuell overnatting dekkes ikke av Fylkesmannen, og må bestilles av den enkelte.

 

Påmelding på denne lenken

 

Vi håper mange har muligheten til å delta!

Dato:
9. oktober 2019 09:00 - 10. oktober 2019 14:30
Sted:
Sundvolden Hotell, Dronningveien 2, Sundvollen
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP) og de øvrige sosiale tjenester i Nav.