Hjelp som nytter

Dato:
9. mai 2019 08:45 - 4. juni 2019 15:30
Sted:
Folkets hus i Halden
Arrangør:
RVTS Øst
Målgruppe:
Kommunalt ansatte i barnehager, helse, skole, NAV, flyktning tjeneste, barnevern mm. og medarbeidere i frivillige organisasjoner og andre instanser som møter voksne og barn med krysskulturelle og migrasjonsrelatert erfaring i sitt arbeid.

RVTS Øst inviterer til kompetanseprogrammet Hjelp som nytter i Halden kommune. Programmet går over 5 dager i perioden 9. mai til 4. juni 2019.

Dato:  Tidspunkt:
 9. mai 2019 08:45 - 15:30
10. mai 2019  08:45 - 15:30
21. mai 2019 08:45 - 15:30
3. juni 2019 08:45 - 15:30
4. juni 2019 08:45 - 15:30

Last ned fullstendig program og detaljert infomasjon via lenken til høyre på denne siden.

Kurset er gratis.

Påmelingsfrist: 17. april 2019

Målet for dette kompetanseutviklingsprogrammet er at deltagerne får økt forståelse og handlingskompetanse om det som nytter i arbeidet med personer med krysskulturell og migrasjonsrelatert bakgrunn. Målet for Vold i nære relasjoner er økt handlingskompetanse for å spørre og arbeide med vold i kommunen.

Kontaktperson:
Kirsten Jagmann
spesialrådgiver RVTS Øst
E-post: kirsten.jagmann@rvtsost.no
mobiltelefon: 452 04 120

Lokal kontakt: 
Sigrun Omsland Elefskaas
Koordinator Flyktningehelseteam
Halden kommune
Telefon: 458 78 606 / 69 21 77 81/ 69 21 27 63 http://halden.kommune.no/helseogomsorg/Sider/Flyktninghelseteam.aspx

Dato:
9. mai 2019 08:45 - 4. juni 2019 15:30
Sted:
Folkets hus i Halden
Arrangør:
RVTS Øst
Målgruppe:
Kommunalt ansatte i barnehager, helse, skole, NAV, flyktning tjeneste, barnevern mm. og medarbeidere i frivillige organisasjoner og andre instanser som møter voksne og barn med krysskulturelle og migrasjonsrelatert erfaring i sitt arbeid.

Kontaktpersoner

Lenker