Søknad om utslippstillatelse for tunnelvaskevann fra Vålerengatunnelen


Høringsfrist 21. oktober 2019 23:30

Statens vegvesen søker Fylkesmannen om tillatelse  til utslipp av tunnelvaskevann fra Vålerengatunnelen i Oslo kommune.

Vålerengatunnelen vaskes for å opprettholde sikt og lys i tunnelen og dermed øke trafikksikkerheten. I forbindelse med rehabilitering av Vålerengatunnelen benytter Statens vegvesen anledningen til å etablere forbedret renseløsning for tunnelvaskevann. Tunnelvaskevannet skal slippes ut i Alnaelva.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 21.10.2019. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 19/37614».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.