Søknad om tillatelse til etablering av sandstrand ved Synstevatn i Nes kommune (Buskerud)


Høringsfrist 19. juli 2019 23:30

Gudbrand Gulsvik søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av sandstrand ved Synstevatn (gbnr. 71/44) i Nes kommune i Buskerud.

Etablering av sandstranden vil medføre en utfylling av sand på 15 m3 innenfor et tiltaksområde på 76 m2.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 19. juli 2019.

Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no

eller per post til:

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss.

Eventuelle uttalelser skal merkes med referanse 2019/27818.

Etter at eventuelle uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker til uttalelse.