Søknad om utslippstillatelse for tunnelvaskevann fra Bekkestutunnelen


Høringsfrist 18. juni 2019 23:30

Statens vegvesen søker Fylkesmannen om tillatelse til utslipp av tunnelvaskevann fra Bekkestutunnelen i Bærum kommune.

Bekkestutunnelen vaskes for å opprettholde sikt og lys i tunnelen og dermed øke trafikksikkerheten. I forbindelse med rehabilitering av tunnelen benytter Statens vegvesen anledningen til å etablere en renseløsning for tunnelvaskevann. Renset tunnelvaskevann skal slippes ut i Nadderudbekken som renner ut i Øverlandselva.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 18.06.2019. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per epost til fmovpost@fylkesmannen.no,

eller per post til: 

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss

Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/21833».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.

 

Kontaktpersoner

Dokumenter