Ny brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2019

Fylkesmannen i Innlandet sender i disse dager ut felles brosjyre til alle beitebrukere i Hedmark og Oppland.

Brosjyren inneholder aktuell informasjon om rovvilt og rovviltforvaltningen i Innlandet, samt informasjon om Fylkesmannens rovviltberedskap og vakttelefon.